Privacy reglement Blaauwkamp Consultancy

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 29 april 2018.

Blaauwkamp Consultancy is zich er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen en waarom we deze gegevens verzamelen. Zo snapt u precies hoe wij werken.
U dient zich ervan bewust te zijn dat Blaauwkamp Consultancy niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
Blaauwkamp Consultancy respecteert de privacy van alle klanten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Welke gegevens verzamelt Blaauwkamp Consultancy?
De volgende gegevens van u worden bewaard.
• NAW gegevens
• Uw telefoon/mobiele nummer en eventueel dat van uw partner
• Uw email adres en eventueel dat van uw partner

Waar worden deze gegevens voor gebruikt?
De genoemde gegevens worden gebruikt ten behoeve van communicatie van Blaauwkamp Consultancy met haar klanten.

Waar worden de gegevens opgeslagen?
De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde Nederlandse server van een derde partij.

Toestemming.
Blaauwkamp Consultancy gaat ervanuit dat de gegevens die tot 25 mei 2018 (ingangsdatum Algemene Verordening Gegevensbescherming) zijn verkregen, een geldende toestemming hebben doordat deze bestanden actief werden gebruikt. Na deze datum zal aan nieuwe klanten expliciet om toestemming worden gevraagd om de beschikbaar gestelde gegevens te mogen gebruiken.

Bewaartermijn.
De bewaartermijn van de gegevens stopt op het moment dat u geen klant meer bent bij Blaauwkamp Consultancy.

Delen met anderen.
De door u beschikbaar gestelde gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden, tenzij er moet worden voldaan aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen van websitebezoek.
Op de website van Blaauwkamp Consultancy worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek op de website. Blaauwkamp Consultancy gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens zijn geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Recht op vergetelheid.
U heeft het recht om aan ons te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen.

Recht op dataportabiliteit.
U heeft het recht om van de Buurtvereniging uw gegevens in een standaardformaat te ontvangen.

Recht op inzage.
U heeft het recht op inzage in de door Blaauwkamp Consultancy vastgelegde gegevens.

Communicatie.
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons stuurt, bewaren we die berichten. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Aanpassen/uitschrijven nieuwsbrief of notificatiemail.
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om u af te melden.

Cookies.
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.
Er wordt gebruik gemaakt van cookies om het gebruik van de website te verbeteren. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.
Er worden geen zogenaamde “Tracking Cookies” geplaatst, dit zijn cookies die uw surfgedrag volgen.

Heeft u nog vragen?
Als u over dit privacy reglement nog vragen en/of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen met Blaauwkamp Consultancy via het contactformulier op de website.