Findash is een online applicatie welke inkomenssprongen toont bij scenario’s zoals Stoppen met werken (pensionering), Overlijden, Arbeidsongeschiktheid en Werkloosheid.

Bij de inkomens-berekeningen wordt rekening gehouden met: Inkomstenbelasting, netto- en brutolasten (zoals hypotheeklasten), toeslagen, vermogens, (levens)verzekeringen, enz.

Findash is het platform voor verzekeringadviseurs om hun klanten beter te informeren over hun toekomstige inkomen.

Voor een demo:
https://www.findash.nl/index.php?pagina=inloggen&account=demo

Ik ben verantwoordelijk voor de back-end, waarin alle berekeningen plaatsvinden.